Wednesday, August 6, 2014

Posho Bunge la Katiba

“Kwa mujibu wa marekebisho haya, kila Mjumbe sasa atatakiwa kusaini yeye binafsi karatasi ya mahudhurio iliyoandaliwa na Katibu wa Bunge Maalumu, kama uthibitisho wa kuhudhuria kwake,” 

Mwenyekiti wa Kamati ya Kanuni, Bunge Maalum la Katiba

Pandu Ameir Kificho.

No comments:

Post a Comment